Szkolenia


Rosnące wymagania rynku w zakresie usług antykorozyjnych wymagają od personelu wysokich kwalifikacji. Kierując się potrzebami rynku i zapytaniami docierającymi do naszej firmy, opracowaliśmy kursy, który przygotuje pracowników ww. działów do tego rodzaju prawa.
Proponowany przez naszą firmę kursy adresowane są do pracowników działów konserwacyjno – malarskich szczebla średniego i podstawowego. Zakres przekazywanej wiedzy, wybrany na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń, obejmuje projektowanie zabezpieczeń antykorozyjnych, ich wykonanie, kontrolę jakości wykonywanych prac oraz sporządzanie profesjonalnej dokumentacji kontrolnej i powykonawczej.
Programy kursów opracowano z uwzględnieniem wymagań norweskiej normy NS 476:2004 (Paints and coatings. Approval and certification of surface tratment inspectors), opracowanej przez organizację FROSIO oraz projektu Coating Inspector Program wdrożonego przez amerykańską organizację NACE.
Proces certyfikacji personelu prowadzony zgodnie z ASTM D 4228 oraz NORSOK M-501 sprawia, że poziom wiedzy uzyskiwany przez absolwentów stoi na wysokim poziomie.
Atutem naszych kursów jest sposób jego prowadzenia – w języku angielskim i polskim. Dzięki temu pracownicy przygotowani są do czytania i sporządzania raportów i dokumentacji angielskojęzycznej stosowanej w branży.
Kurs prowadzony jest przez czynnych inspektorów, certyfikowanych przez organizacje NACE i FROSIO.

Adresaci kursów:

  • Kontroler Jakości
  • Technolog Zabezpieczeń Antykorozyjnych
  • Malarz – Piaskarz

Cele szkolenia:

  • poznanie i ugruntowanie wiedzy za zakresu zabezpieczeń antykorozyjnych oraz prac konserwacyjno – malarskich stosowanych w przemyśle morskim i lądowym ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do pracy na rynkach brytyjskim, norweskim i amerykańskim;
  • praktyczna nauka wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych oraz obsługi stosowanego do tego rodzaju prac sprzętu;
  • podstawy projektowania powłokowych zabezpieczeń antykorozyjnych;
  • podstawy inspekcji powłok antykorozyjnych;
  • zasady zachowania bezpieczeństwa i zagrożenia występujące w pracy malarza – piaskarza;
  • certyfikacja pracownika zgodnie z wymogami NORSOK M-501.