Inspekcje

Prowadzimy nadzory nad wykonaniem prac antykorozyjnych w celu zapewnienia odpowiedniej ich jakości i zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją. Uczestniczymy we wszystkich etapach prac antykorozyjnych, począwszy od przygotowania spoin, powierzchni i krawędzi, poprzez czyszczenie, a skończywszy na aplikacji powłok metalizacyjnych i/lub malarskich.

Po zakończeniu prac weryfikujemy dokumentację powykonawczą sporządzoną przez wykonawcę prac antykorozyjnych lub na życzenie klienta przygotowujemy dokumentację własną.